Az iskola kínálata

Elemi osztályok (0-IV.)


Gimnázium (V-VIII.)

intenzív angol

Líceum

  • Természettudományok – intenzív angol (26 hely)
  • Turizmus (24 hely)

2021/2022-es tanév

Miért a Brassai?

Miért a természettudományok osztály? Miért a turizmus osztály?

A líceumi osztályok ismertetői

2020/2021-es tanév

Betekintés a turizmus szakosztály világába/életébe

Négy évem a turizmus szakosztályban

,,Legtöbbünkben jóval több rejtett képesség szunnyad, mint amennyit valaha is megvalósítunk. Gyakran éppen a bátorságunk hiányzik hozzá.“ (Gary Chapman) Úgy gondolom, hogy azok akiknek a választása a turizmus szakosztályra esett, bátor döntést hoztak, ugyanis Kolozsváron 2013-ban indult az első magyar nyelvű turizmus szakosztály. Nem tudtuk biztosan azt, hogy mire számíthatunk, milyen élményekben lesz részünk, milyen feladatok előtt állunk az elkövetkezendő években. Nyolcadikos diákként valójában már a kiválasztott profil lényegének megértése is kihívást jelentett számunkra. Éppen ezért is indítottam beszámolómat Gary Chapman idézetével, hiszen lassan már négy éve hoztuk azt a fontos döntést, amely nagy mértékben meghatározza jövőnket. Most úgy tűnik, megérte bátornak lenni.

Elvárások minden diákban megfogalmazódtak, mindenki próbálta elképzelni, miről is fognak szólni a líceumi évek, hogy mit is foglal magába a turizmus oktatása. Első hallásra mindenki rengeteg kirándulásra, tanulmányi útra, túrázásra számított, úgy gondolom nagyobbak voltak az elvárások, mivel a bizonytalanság előtt álltunk. Volt, akinek a választása azért esett erre a profilra, mert előző években is ebben az iskolában járt, és számára nem volt befolyásoló tényező az, hogy nem tudja pontosan, mire számítson. Ezeknek az embereknek az iskolai közösség, az iskolában kialakított kapcsolatok, szoros barátságok nyújtottak biztonságérzetet az elkövetkezendő években.

A tudat, hogy nyári illetve évközi gyakorlatokon kell részt venni, sokakat megijesztett. Azzal találtunk ugyanis szembe magunkat, hogy az iskolán kívüli életben, az osztálytársaktól, pedagógusainktól távol, külső személyek felügyelete mellett kell feladatainkat végeznünk. Így azonban az iskolában szerzett elméleti tudásunkat és rátermettségünket valós helyzetekben próbálhattunk ki.

Visszatekintve az elmúlt időszakra, úgy gondolom, hogy elvárásaink csak egy töredékét képezték annak, amit valójában adott nekünk a turizmus szakosztály. Részt vettünk kirándulásokon, külföldi és belföldi tanulmányutakon, csapatépítő programokon is. Ezek elsődleges célja az oktatás, illetve információszerzés volt, mégis sokkal többet nyújtottak számunkra ennél. Olyan élményeket szereztünk, amelyek formáltak bennünket, illetve elősegítették, hogy szoros barátságokat és az iskola elvégzése után is felhasználható, erős szakmai kapcsolathálót alakíthassunk ki.

Visszatérve a beszámolómat indító idézetre, az említett tevékenységek segítettek képességeink felismerésében, a helyes önértékelés kialakításában, de félelmeink legyőzésében is. A szakmai gyakorlat és a sokféle egyéb program során tanultuk meg azokat a dolgokat, amelyekre az iskolapadban nem volt lehetőség, s úgy tűnik, ezek a tevékenységek adták szakmai és emberi formálódásunk alapjait is.

Véleményem szerint az ilyen programok segítségével alakultunk egy olyan osztályközösséggé, amely több színvonalas esemény megrendezését tudja maga mögött. Álljon itt egy példa is. Kilenc és tizedik osztályban kiválasztottunk egy-egy országot, amelyet az összes lehetséges oldaláról próbáltunk bemutatni meghívottjainknak. A cél az volt, hogy a látogatók úgy távozzanak, mintha valóban az adott országban tettek volna látogatást, megismerkedve az ország kultúrájával, nemzeti szokásaival, látványosságaival, sőt hagyományos ételeivel is. Auditív és vizuális elemek felhasználásával, ételek elkészítésével, interaktív tevékenységek szervezésével törekedtünk a jellegzetességek bemutatására. Megtanultunk egy olasz éneket, felállítottunk saját készítésű fotófalakat is, amelyek segítségével egy pillanat erejéig bárkit Görög- illetve Olaszországba repítettünk.

Tizenegyedik osztályban nehezebb feladat várt ránk, betekintést nyerhettünk a gazdasági világ apró részleteibe, ugyanis virtuális turisztikai irodát kellett létesítenünk, amelyet - az érettségire való felkészülés mellett – jelenleg is működtetünk.

Következő tanévben a jelenlegi tizedik osztály feladata lesz a vállalat vezetésének folytatása. Gyakorlóvállalatunkkal idén második alkalommal jelentünk meg a megyei szinten megrendezett gyakorlóvállalatok vásárán az Expo Transilvaniánál, ahol a Babeș-Bolyai Tudományegyetem keretén belül működő Business Egyetem különdíját érdemeltük ki, a Kommunikáció és üzleti tárgyalás szekcióban pedig második helyezést értünk. Az eredmény azért is kimagasló, mert a rendezvényen közel 60 erdélyi gyakorlóvállalat vett részt, amelyből csak négy képviselt magyar tannyelvű iskolát.

Nagyobb feladataink mellett, számos kisebb projekt megszervezésében vettünk részt. Idegenvezetőként dolgoztunk Kolozsvár főterén, bemutatva városunk nevezetes épületeit. Ez akkor volt különösen nagy kihívás, amikor a szászrégeni turizmus szakosztály diákjait kalauzoltuk városunkban. Kommunikációs készségünket nagy mértékben fejlesztette ez a gyakorlat, hiszen nem csupán izgalmas bemutatót kellett tartanunk, hanem figyelnünk kellett a beszédstílusunkra, a szavaink és gesztusaink használatára egyaránt.

Bár a gyakorlatok gondolata megrémített bennünket, visszatekintve merem azt állítani, hogy valójában ezek a tevékenységek készítették fel igazán a való életre. Amikor magunkra hagytak bennünket, amikor saját képességeinkre, tudásunkra tudtunk csak támaszkodni, és amikor saját magunk tapasztaltuk meg azt, hogy a felnőtté válás nem a legegyszerűbb feladat, ugyanis szükség van türelemre és szerencsére is a megszerzett tudás mellett.

Hasznos tapasztalattal és a jövőben is felhasználható szakmai kapcsolatokkal gazdagodtunk a vállalatoknál eltöltött hetek alatt. Olyan helyeken töltöttük gyakorlatainkat, ahol folyton kommunikálnunk kellett a vásárlókkal. Kilencedik osztályban leginkább vendéglátói egységekhez voltunk beosztva, itt megtanultuk a felszolgálás, a tálalás alapjait. Tizedik osztályban elszállásolási egységekben töltöttük gyakorlat heteinket, ahol megismerhettük egy recepciós feladatait. Az utóbbi két évben pedig a turisztikai irodák személyzetének munkájába tekinthettünk be, megtanulhattuk az utazásszervezés szabályait, illetve a beosztottak részletesebb feladatköreit. Megtanították nekünk a munkahigiénia és munkavédelem terén megjegyezendő fontos információkat is. Mindezek a tevékenységek olyan alapinformációkat adtak át, amelyek elengedhetetlenek egy turizmusban dolgozó számára. Rájöttünk arra, hogy az elméletben megszerzett tudás csak egy töredéke annak, amit valójában használnunk kell. Az igazi kihívás a gyakorlatba ültetett munkában rejlik, a lényeg a megtanultak alkalmazásában van.

Nehéz arra választ adni, hogy többet vagy kevesebbet kaptunk annál, amit elvártunk. Egy biztos, hogy teljesen mást. Merem azt állítani, hogy képességeinket, tudásunkat nem az a diploma fogja tükrözni, amelynek megszerzése jelenleg folyamatban van (szakdolgozat írása), hanem visszatérve Gary Chapman szavaira, a sikerünk azoknak a rejtett képességeknek felfedezésében rejlik, amiket a négy év alatt felfedezhettünk önmagunkban és társainkban egyaránt, legyőzve félelmeinket, nekivágva az ismeretlennek. Ez tükrözi ugyanis a bátor ember magatartását. Elhagyva az iskola padjait, ezek lesznek azok a képességek, amelyek segíteni fognak további elhelyezkedésünkben. De ezeknek a képességeknek a felfedezése, kibontakoztatása nem valósulhatott volna meg a turizmus osztály által nyújtott lehetőségek, illetve a bennünket szakmailag és emberileg is folyamatosan támogató pedagógusaink nélkül.


Balog Mónika

XII. osztályos ballagó diák (2017)