Erasmus+

 O ultimă etapă în derularea unui proiect de suflet, Noi perspective în VET prin programul Erasmus+: diseminarea experienței și a rezultatelor obținute în urma mobilității la Budapesta.

     Activitățile de diseminare au fost realizate la nivelul mai multor instituții:

-        Diseminare la nivelul școlii, organizată în  27 martie 2024 și în 13 mai 2024  la care au participat elevii profilului Servicii și Turism, precum și cadrele didactice ale liceului;

-        Diseminare la nivel județean, organizată în data de  14 mai 2024,  în sala de conferințe a Hotelului Belvedere din Cluj-Napoca  la care au participat reprezentanți ai IȘJ Cluj, și ai diverselor licee tehnologice și firme colaboratoare;

-        Diseminare  Radio Cluj la care au participat doamna profesoară Szasz Eniko, coordonatoarea proiectului,  împreună cu două eleve, Modi Bernadett și Lovasz Krisztina.


Az  Új perspektívák a szakképzésben az Erasmus+ programon belül projektünk végéhez közeledve több szinten is megosztottuk a budapesti mobilitási program tapasztalatait és eredményeit.

-        Iskolánkban március 27-én és május 13-án ismertettük a turizmus szakos osztályok diákjainak és tanáraiknak;

-        Városi szinten május 14-én a Mathias Corvinus Collegium konferenciatermében mutattuk be programunkat a meghívott tanfelügyelőknek, szaklíceumi tanároknak és partner cégek képviselőinek;

-        Május 16-án Szász Enikő programkoordinátor, valamint Módi Bernadett és Lovász Krisztina  résztvevő diákok a Kolozsvári Rádióban beszéltek az Erasmus+ programban szerzett élményekről, tapasztalatokről, tanulságokról


Noi perspective în VET prin programul Erasmus+

Nr. 2023-1-RO01-KA122-VET-000146888

01.09.2023 – 30.06.2024

 

      Proiectul Noi perspective în VET prin programul Erasmus+ răspunde unor necesități de actualitate, resimțite atât la nivelul unității noastre de învățământ, cât și la nivelul comunității locale.

     În primul rând, oferim elevilor noștri oportunitatea de a se dezvolta pe plan profesional, familiarizându-se cu cele mai recente tendințe din industria hotelieră la nivel european, perfecționându-și astfel cunoștințele, abilitățile și competențele profesionale.

     În al doilea rând, acest proiect oferă elevilor oportunitatea de a trăi într-un mediu socio-economic și cultural diferit, într-o comunitate multiculturală, unde își vor îmbunătăți abilitățile lingvistice, își vor lărgi orizonturile culturale și își vor perfecționa competențele sociale.

     Nu în ultimul rând, școala noastră dorește ca prin acest proiect să realizeze un schimb de experiență profesională și educațională atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi.

 

     Prin acest proiect se propune atingerea următoarelor obiective:

1.       Dezvoltarea cunoștințelor, abilităților tehnice și a atitudinilor profesionale în domeniul ospitalității într-o companie internațională, ținând cont de nevoile de adaptare ale elevilor pe piața muncii în viitor.

2.      Dezvoltarea competențelor lingvistice, sociale și interculturale prin practica profesională într-o altă țară europeană, consolidându-se astfel abilitățile de comunicare și relațiile interpersonale.

3.      Promovarea profilului Turism și Servicii, în scopul evidențierii școlii noastre la nivel regional, ca urmare a acumulării experienței profesionale în Europa.

 

    Grupul țintă al programului este compus din 18 elevi din clasele a XI-a și a XII-a, profil Servicii, Tehnician în turism care vor fi însoțiți de 2 profesori pe o perioadă de 14 zile în Budapesta, Ungaria. După o selecție transparentă, elevii vor urma programe de pregătire generală, lingvistică și culturală (diversitate și incluziune).

     Partenerul nostru din Ungaria este Budapest Mobility. Detaliile programului de practică, Managementul hotelier, sunt incluse în Learning Agreements, document întocmit împreuna cu organizația gazdă (transport și cazare, marketing, front-office, contabilitate, excursii culturale).

    Schimbul de experiență va îmbunătăți atât calitatea predării profesionale, cât și competențele elevilor, astfel că liceul nostru va fi capabil să furnizeze pe piața muncii personal valoros, cu experiențe obținute în Uniunea Europeană.